Trục (ngắn) bộ phận chuyển hướng khoan
Đăng ngày 19-01-2015 Lúc 08:32'- 1744 Lượt xem

Sản phẩm chính hãng thuộc tập đoàn Kubota nhật bản
Mọi chi tiết xin liên hệ: 0983.125.840-0986.955.000