Ổ trục bi kubota
Đăng ngày 27-01-2015 Lúc 09:58'- 3197 Lượt xem

Ổ trục bi kubota chuyên dùng cho máy gặt lúa Kubota dòng DC