Giàn Xới Đất Kubota RX85B
Đăng ngày 01-07-2015 Lúc 12:00'- 3763 Lượt xem

Thông Số Kỹ Thuật RX85B
Giàn xới RX85B Kubota


Với chiều rộng của giàn xới là 80cm ,giàn xới RX85B thật sự lý tưởng trong các đồn điền vừa và nhỏ,hộ gia đình....